DanskEnglish

Entrepriseadvokat

[Aalborg]

Som entrepriseadvokat hos Bladt Industries A/S kommer du til at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Bladt Industries’ afdeling for Infrastruktur, såvel på det strategiske som på det operationelle niveau. Du deltager således både i planlægningen og udførelsen af navnlig de større og mere komplekse infrastrukturprojekter, herunder med gennemgang og vurdering af udbuds- og tilbudsmateriale samt udarbejdelse og forhandling af større, komplekse entreprisekontrakter (nationale såvel som internationale), ligesom du løbende bistår med juridisk ad hoc bistand efter behov på de enkelte projekter.

Om Bladt
Bladt Industries er en international entreprenørvirksomhed med speciale i store, komplekse stålkonstruktioner og opererer inden for offshore, vind og vedvarende energi samt infrastruktur.
Bladt Industries er kendetegnet ved en flad struktur, der danner fundamentet for større fleksibilitet, hurtigere reaktionsevne og kortere beslutningsprocesser. For vores kunder betyder den flade organisationsstruktur, at vi hurtigt og effektivt er i stand til at omstille os, hvilket vi også forventer af vores medarbejdere.

Jobbeskrivelse
Dine primære opgaver og ansvarsområder vil være at:

  • Gennemgå, udarbejde og forhandle entreprise- og rådgiverkontrakter baseret på både AB 92/AB 18, ABT 93/ABT 18, ABR 89/ABR 18 m.v. samt andre hermed beslægtede kontrakttyper, herunder internationale kontrakter baseret på de øvrige nordiske standardvilkår (Norsk Standard m.v.) samt udenlandske regelsæt i øvrigt,
  • Forsyne direktion, afdelingsleder og andre interessenter med oversigter over kontraktuelle rettigheder og forpligtelser under tilbuds- og forhandlingsfasen på de enkelte projekter,
  • Bistå Salg med at identificere og præsentere de væsentligste juridiske og kommercielle risici forbundet med navnlig større og mere komplekse, herunder internationale, projekter forud for kontraktindgåelsen,
  • Håndtere tvister med kunder, underentreprenører, leverandører og øvrige forretningsforbindelser, herunder ved vurdering og tilrettelæggelse af passende tilgange hertil,
  • Samarbejde og sparre med eksterne advokater vedrørende specifikke sager,
  • Udarbejde standarddokumenter, herunder sagsspecifikke kontraktskabeloner, til brug for de enkelte projekter,
  • Bistå med udvikling, opdatering og implementering af politikker, programmer og standarder i relation til de interne forretningsgange hos Bladt Industries inden for forretningsområdet, Infrastruktur, samt at 
  • Deltage i den fortsatte udvikling af Bladt Industries’ juridiske afdeling.


Hvem er du?
Du er i dag enten 3. års fuldmægtig eller advokat med stærke kompetencer inden for kontraktret, entrepriseret og aftaleret.

Vi forestiller os, at du har arbejdet med udarbejdelse og udvikling af komplekse kontrakter i en større international virksomhed i nogle år.
 
Du taler og skriver engelsk – og gerne juridisk engelsk.
 
Din baggrund kan også være fra et advokatfirma med opgaver inden for kontrakt-, entreprise- og aftaleret – herunder vil også kendskab til AB92 samt FIDIC være en stor fordel.

Som person forventer vi, at den rette kandidat er pragmatisk og forhandlingsvant. Det kommercielle aspekt spiller naturligvis en væsentlig rolle i virksomheden, hvorfor godt købmandsskab er vigtigt, herunder også at kunne prioritere kommercielle hensyn over juridiske hensyn, når forholdene måtte tilsige dette.
 
For at passe ind i profilen er du selvstændig, forandringsparat og fleksibel. Samtidig forventes det, at du kan finde pragmatiske og kreative løsninger på potentielle konflikter, således at det gode forhold til andre aktører bevares, samtidig med at fremdriften i projekterne sikres.

Hvad kan du forvente af Bladt Industries?
Hos Bladt Industries arbejder vi målrettet på at være en attraktiv, udviklende og motiverende arbejdsplads. Vi gør os umage for at tiltrække og ikke mindst fastholde fagligt dygtige medarbejdere.

Vi ved, at vores medarbejdere udgør det fundament, vi skal bygge vores fremtid på, og derfor har en målrettet udvikling af både personlige og faglige kompetencer høj prioritet. Vi tror på, at uddannelse og nye udfordringer skaber initiativrige og engagerede medarbejdere, der genererer vækst og positive resultater.
Som medarbejder hos Bladt Industries vil du blive en del af et professionelt team i et travlt og udfordrende miljø. Vi opererer inden for et felt i konstant udvikling, og derfor vægter vi dynamik, forandringsvilje og fleksibilitet tungt, når vi ansætter nye medarbejdere.

Løn
Attraktive løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt baseret på erfaring og kvalifikationer.

Tiltrædelse
Snarest efter aftale.

Ansøgning
Send venligst din ansøgning pr. e-mail til job@bladt.dk. Mrk. ”Entrepriseadvokat”.  Ansøgningerne behandles løbende.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte CCO Anne Kaptain på tlf. 20 72 24 33.