DanskEnglish

HSE Politik

Vores højeste prioritet

Medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel har højeste prioritet hos Bladt Industries.

Derfor har vi udarbejdet en HSE politik der definerer, hvordan vi vil sikre en arbejdsmiljømæssig forsvarlig drift, forebygge arbejdsulykker og trivselsproblemer:

 

  •  

Vi opretholder et arbejdsmiljøledelsessystem iht. DS/OHSAS 18001;2008

  •  

Vi overholder den gældende lovgivning inden for arbejdsmiljøområdet

  •  

Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet

  •  

Vi arbejder aktivt med at reducere antallet af arbejdsskader

  •  

Vi sørger for uddannelse og oplysning af vores medarbejdere

  •  

Vi tilskynder alle medarbejdere til at tage stilling til deres arbejdsmiljø samt rapportere såvel ulykker som tilløb til ulykker

  •  

Vi opfordrer alle til at bidrage med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet

  •  
Vi inddrager arbejdsmiljømæssige forhold ved beslutninger om investeringer
  •  
Vi sikrer, at politikken efterleves af hele organisationen, og at arbejdsmiljøtiltag bliver gennemført bedst muligt inden for de økonomiske rammer