DanskEnglish

Miljø

Mindst mulig miljøbelastning

Bladt Industries ønsker at blive opfattet som en miljøbevidst og ansvarlig virksomhed. Derfor arbejder vi systematisk med miljøledelse og indarbejder miljø- og klimahensyn som en naturlig del både af den daglige drift og af den fortsatte udvikling af virksomheden.

Vi kommunikerer åbent om vores miljømålsætninger, vores ressourceforbrug, og om hvordan vi påvirker miljøet. Vi stræber efter at tilrettelægge vores drift således, at miljøet belastes mindst muligt og forbruget af råstoffer og energi minimeres.

Vores miljøledelsessystem er udarbejdet med udgangspunkt i DS/EN ISO 14001:2004 standarden, og vi forpligter os til løbende at iværksætte aktiviteter og tiltag, der forbedrer vores miljøindsats.