DanskEnglish

Privatlivspolitik – www.bladt.dk

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Bladt Industries A/S, CVR-nr. 14818480, Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst, Danmark ("Bladt" eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt anvender de forskellige services og funktio-ner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

Bladt Industries A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemme-siden.


1.    Indsamling af personoplysninger

Ved brug af hjemmesiden samt de på hjemmesiden tilgængelige tjenester, f.eks. tilmelding af nyheds-brev, kan der ske indsamling af personoplysninger om dig. De typer af personoplysninger, som indsamles, kan f.eks. omfatte: Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, arbejdsplads, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

-    Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
-    Når du kommunikerer med os, f.eks. sender os en uopfordret jobansøgning på job@bladt.dk

2.    Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

-    Fremsendelse af nyhedsbreve 
-    Besvarelse af dine henvendelser, f.eks. uopfordrede jobansøgninger  
-    Statistik og analyse
Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af anmodninger modta-get fra dig. Vi behandler derudover dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring samt foretage analyser og statistik af brugen af vores hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mu-lighed for, at vi kan kontakte dig uden at du afgiver dit samtykke først. 

Bladt fører statistik over, hvilke områder af hjemmesiden vores brugere besøger. Ved hjælp af de ind-samlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvor-dan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores hjemmeside. 


3.    Deling af personoplysninger

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter (dvs. databehandlere), der efter aftale leverer relevante services til Bladt eller som på anden måde be-handler personoplysninger på vegne af og i overensstemmelse med instruks fra Bladt. Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til selvstændige dataansvarlige, der behandler personoplysnin-gerne overensstemmelse med egne forpligtelser og til deres egne formål.

De specifikke databehandlere er oplistet nedenfor:
 

Navn CVR-nr. Adresse Beskrivelse af behandling
MailChimp   The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Udsendelse af nyhedsbreve på vegne af Bladt Industries. 
Google LLC    1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Google Analytics til måling af besøgende på vores hjemme-sider.
Rankwatch    Plot no. 174, Udyog Vihar, Phase 1
Gurgaon - 122016, Haryana India
SEO
Novagraf 13071748  Lyngvej 3, 9000 Aalborg, Denmark Administrator af www.bladt.dk

Vi gør opmærksom på, at det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen derudover kan være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger

4.    Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.


5.    Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: https://www.bladt.dk/information-om-cookies.aspx 

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

•    At foretage trafikmåling via Google Analytics, så vi kan se antal besøgende på vores website.
•    At måle brugsmønster, så vi har mulighed for at forbedre brugeroplevelsen på vores website.  


6.    Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.


7.    Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine per-sonoplysninger. 

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåel-sen af en aftale med dig. 

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 


8.    Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet, f.eks. i relation til nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på office@bladt.dk eller +45 96 35 37 00 eller benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som du modtager fra os.  

 
9.    Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemme-sideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.


10.    Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden.


11.    Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til oven-stående retningslinjer, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Bladt Industries A/S
Nørredybet 1
9220 Aalborg Øst
+45 96 35 37 00
office@bladt.dk


12.    Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon som angivet i punkt 11. Du kan også kontakte Datatilsynet, som angivet nedenfor: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Version 1.0, 25. maj 2018
 

Hent PDF-version - Klik her