DanskEnglish

Privatlivspolitik - www.bladt.dk

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Bladt Industries A/S, CVR-nr. 14818480, Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst, Danmark ("Bladt", ”vi”, "vores" eller "os") indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

Bladt Industries A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemme-siden.

1.    Indsamling af personoplysninger

Ved brug af hjemmesiden samt de på hjemmesiden tilgængelige tjenester kan der ske indsamling af personoplysninger om dig. De typer af personoplysninger, som indsamles, kan f.eks. omfatte: Kontakt-oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, arbejdsplads, telefonnummer og lignende identifikationsop-lysninger.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

-    Når du kommunikerer med os, f.eks. sender os en uopfordret jobansøgning på job@bladt.dk
-    Når du besøger vores hjemmeside
-    Hvis du eller den virksomhed, du er tilknyttet, har et kunde- eller leverandørforhold til Bladt (el-ler er ved at etablere et sådant forhold)

2.    Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

Formål

Retsgrundlag

Evt. legitime interesser

Besvarelse af dine henvendelser, f.eks. uopfordrede jobansøgninger 

 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

- (legitime interesser)

Jobansøgninger: se mere på https://www.bladt.dk/UserFiles/06_Karriere/privatlivspolitik/Privatlivspolitik_-_ansoegere_(til_hjemmeside).pdf

At kunne besvare din henvendelse.

 

 

Jobansøgninger: se mere på https://www.bladt.dk/UserFiles/06_Karriere/privatlivspolitik/Privatlivspolitik_-_ansoegere_(til_hjemmeside).pdf

Statistik og analyse

(cookies)

 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

- (legitime interesser)

At kunne lave statistik over besøgende på vores hjemmeside samt forbedre brugeroplevelsen af hjemmesiden

Markedsføring

(cookies)

 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

- (legitime interesser)

At promovere vores produkter og vise dig indhold, som er mere relevant for dig.

Administration af kunde- eller leverandørforhold

 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

- (legitime interesser)

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

- (for at kunne opfylde vores aftale med dig, hvis aftalen indgås med dig som person).

At kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer, herunder at kunne kontakte dig og levere/modtage de produkter/ydelser som vi har aftalt.

 

3.    Deling af personoplysninger

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter (dvs. databehandlere), der efter aftale leverer relevante services til Bladt eller som på anden måde be-handler personoplysninger på vegne af og i overensstemmelse med instruks fra Bladt. Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til selvstændige dataansvarlige, der behandler personoplysnin-gerne overensstemmelse med egne forpligtelser og til deres egne formål.

De specifikke databehandlere er oplistet nedenfor:

Navn

CVR-nr.

Adresse

Beskrivelse af behandling

Google LLC

 

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA

Google Analytics til måling af besøgende på vores hjemmesider.

Novagraf

 

13071748

 

Lyngvej 3, 9000 Aalborg, Denmark

Administrator af www.bladt.dk

Vi gør opmærksom på, at det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen derudover kan være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

4.    Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Du kan læse mere om opbevaringsperioden for de oplysninger, der indsamles ved brug af cookies mv. i vores cookiepolitik på https://www.bladt.dk/information-om-cookies.aspx.

Hvis du har sendt os en jobansøgning, kan du læse mere om opbevaringsperiode for dine personoplys-ninger på www.bladt.dk. 

Ved andre uopfordrede henvendelser end jobansøgninger sletter vi dine personoplysninger senest 30 dage efter, at vi har besvaret din henvendelse, med mindre konkrete forhold tilsiger, at vi skal bruge dine personoplysninger i en længere periode (fx hvis der er tale om korrespondance, der er nødvendig at opbevare på grund af administration af et eksisterende kunde- eller leverandørforhold).

Hvis du er kontaktperson for en af vores kunder eller leverandører, sletter vi dine personoplysninger senest tre år efter at vores kunde- eller leverandørforhold er ophørt.     

5.    Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: https://www.bladt.dk/information-om-cookies.aspx 

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

•    At foretage trafikmåling via Google Analytics, så vi kan se antal besøgende på vores website.
•    At måle brugsmønster, så vi har mulighed for at forbedre brugeroplevelsen på vores website. 
•    At sende dig målrettet markedsføring for vores produkter 

6.    Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

7.    Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine per-sonoplysninger. 

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåel-sen af en aftale med dig. 

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

8.    Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på office@bladt.dk eller +45 96 35 37 00 eller benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som du modtager fra os.  
 
9.    Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemme-sideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

10.    Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Dette kan fx ske grundet væsentlige æn-dringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjem-mesiden.

11.    Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til oven-stående retningslinjer, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Bladt Industries A/S
Nørredybet 1
9220 Aalborg Øst
+45 96 35 37 00
E-mail office@bladt.dk 

12.    Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon som angivet i punkt 11. Du kan også kontakte Datatilsynet, som angivet nedenfor: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk
 

 

Version 1.1, 12. juli 2019

Hent PDF-version - Klik her