DanskEnglish

Vi bygger broar – från idé till färdig bro 

 

Design, utveckling, planering, produktion och montering

Erfarenhet och kunskaper
Bladt Industries har sedan 1965 utvecklat unika kompetenser inom design, utveckling, planering och konstruktion av komplexa strålkonstruktioner.

Särskilt inom konstruktion av stålbroar har vi byggt upp omfattande specialistkunskaper som har gjort oss till experter på både statiska och rörliga konstruktioner, från hamnanläggningar och maritima strukturer till väg-, ban- och kanalsystem. 
Vi har byggt såväl storslagna stålkonstruktioner till några av de största broarna i världen som mindre broar för cyklister och fotgängare. 

Dialog är vår väg till framgång
Bladt Industries sätter kundernas behov och önskemål i centrum och levererar fullt utvecklade lösningar med optimal funktionalitet. Vi börjar med att föra en nära dialog med våra kunder och strävar efter att nå en lösning som uppfyller de praktiska behoven och som har ett arkitektoniskt uttryck som passar in i omgivningen.
 
Bekväm och flexibel service
Vi erbjuder en flexibel service till våra kunder och strävar alltid efter att montera vår brokonstruktion så snabbt som möjligt för att besvära trafik och trafikanter så lite som möjligt. 

Stålkonstruktioner har unika egenskaper och oändliga möjligheter. Under årens lopp har vi deltagit i en lång rad projekt inom alla tänkbara områden, från totalentreprenader till leveranser till privatpersoner. Vi begränsar oss inte utan strävar efter att uppnå våra mål i nära samarbete med våra kunder.
 

Träffa oss
Du är alltid välkommen att kontakta Senior Projektledare Morten Graves Petersen (mgp@bladt.dk/+45 50 77 76 83).